A onde acudir

O Rexistro de Parellas de Feito xestiónase a través das Xefaturas Territoriais nas provincias respectivas:

 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  Xefatura Territorial da Coruña
  Servizo de Xestión Técnico-Administrativa
  C/Vicente Ferrer, nº 2 - 15008 A Coruña
  Telf.: 981185974 Fax: 881881084
 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  Xefatura Territorial de Lugo
  Servizo de Xustiza e Administración Local
  Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo
  Telf.: 982294262 / 982294598 Fax: 982889169    
 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  Xefatura Territorial de Ourense
  Servizo de Xustiza e Administración Local
  Avenida da Habana, nº 79 - 6º - 32004 Ourense
  Telf.: 988386380 - Fax: 988386384
 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  Xefatura Territorial de Pontevedra
  Servizo de Xustiza e Administración Local
  Calle Fernández Ladreda, 43-9º - 36003 Pontevedra
  Telf.: 986805312 / 986805383 Fax: 986805391