Programa estatístico anual

Presentación do estudo

O Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia recolle a operación estatística en curso de explotación estatística do Rexistro de Parellas de Feito..

Co fin de acadar os obxectivos previstos na dita actividade estatística, a través deste portal web preséntanse dende 2015 os datos estatísticos anuais correspondentes aos parámetros establecidos no Proxecto técnico, que corresponden aos datos globais de expedientes por xefaturas territoriais (provincias), así como números globais a nivel autonómico sobre as inscricións practicadas no dito Rexistro.

Seleccione o ano estatístico a consultar: