Como participar en videoconferencias cos Xulgados de Galicia

"Decálogo de boas prácticas e recomendacións para a participación nas actuacións xudiciais por videochamada"

En actuacións xudiciais nas que se participa por videoconferencia, os/as profesionais acceden ao acto a través da ligazón web que é comunicada polo órgano.

Para utilizaren esta ligazón web pódese empregar un ordenador, o móbil ou a tablet, sempre que se dispoña de boa conexión a internet e dos medios audiovisuais necesarios: cámara, micrófono e altofalantes.

O órgano envíalle por correo electrónico unha ligazón para entrar na videoconferencia. Dependendo do sistema no que se organice, vai recibir un tipo ou otro de ligazón, pero sempre ten que recibir unha para poder participar.

Para acceder, faga clic na ligazón ou corte e pegue no navegador web recomendado Google Chrome. Se accede por primeira vez ao sistema, é posible que o navegador solicite permisos para poder acceder ao seu micro e cámara web. Acepte a solicitude e faga a proba que lle ofrece para verificar o seu vídeo e audio.

No correo que vai recibir do órgano xunto coa ligazón de participación, nalgúns casos vai recibir claves da reunión: o número e o contrasinal que ten que utilizar no acceso, ou a petición de rexistro para participar nela. Vexa como utilizar estes datos nos seguintes apartados:

  • No caso de que o órgano utilice Cisco Meeting a ligazón comezará así:
    https://join.videoconferencia.xunta.gal/invited...........
    Consulte aquí a guía de acceso e utilización do Cisco Meeting.
  • No caso de que o órgano utilice Cisco Webex a ligazón comezará así:
    https://xunta.webex.com/xunta/j.php........................
    Consulte aquí a guía de rexistro, acceso e utilización do Cisco Webex.

Para acadar unha boa experiencia no momento previo ou durante a celebración da videoconferencia nas actuacións xudiciais telemáticas, publícase o Decálogo de boas prácticas e recomendacións.