Mediación

"Programas e actuacións de desxudicialización de conflitos e de promoción da mediación, especialmente no ámbito dos menores e da familia"

Entre as funcións atribuídas á Dirección Xeral de Xustiza, cobra especial relevancia o impulso, implantación e desenvolvemento de programas e actuacións de desxudicialización de conflitos e de promoción da mediación, especialmente no ámbito dos menores e da familia.

Deste xeito, a Dirección Xeral de Xustiza ten en marcha diversas iniciativas e servizos no eido da mediación, a saber: