Calculadora de xustiza gratuíta

Non necesita acreditar insuficiencia de recursos económicos si:

  • É traballador/a e/ou persoa beneficiaria da Seguridade Social (no orde xurisdicional social, por exemplo se é unha demanda por despido ou para reclamar nóminas impagadas)
  • É vítima de violencia de xénero, de terrorismo ou de trata de seres humanos (en procesos que teñan vinculación coa condición de vítima)
  • É menor de idade ou persona con diversidade funcional psíquica vítima de abusos ou maltrato
  • É vítima dun accidente con secuelas permanentes que lle impiden executar a súa ocupación laboral (para reclamar indemnización polos danos sufridos)

Comprobe se ten dereito á xustiza gratuíta

Lembre que a seguinte simulación é meramente orientativa. Os requisitos económicos mínimos esixidos serán avaliados polo Colexio de Avogados e a Comisión de Asistencia Xurídica gratuíta pertinentes. Se a pesar dos resultados considera que ten dereito a un avogado de oficio non dubide en realizar unha solicitude.