Cita previa no Rexistro Civil

É necesario pedir cita previa para acudir ao Rexistro Civil co obxectivo de evitar desprazamentos innecesarios ás sedes. Antes de solicitar a cita, infórmese sobre a documentación que debe presentar no seu Rexistro Civil.

 

Solicitar cita previa

A continuación pode atopar a documentación necesaria para cada trámite nos distintos rexistros civís:

 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do permiso de residencia e, se o tivese, orixinal e fotocopia do libro de familia español
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma)
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal conxunta
 • Expedición do libro de familia, duplicados e anotacions.
 • Entrega de documentación para todo tipo de expedientes.
 • Capitulacións matrimoniais.
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación (só se poderá presentar por unha das persoas contraíntes ou os proxenitores destas con autorización asinada):
  • Capitulacións (copias tanto para o rexistro civil como para as persoas contraíntes)
  • DNI
  • Autorización asinada polas persoas contraíntes no caso de levalas os seus proxenitores
 • Expedición de certificacións e fes de vida.
 • Información xeral
 • Información expedientes
 • Expedientes matrimoniais
 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do NIE ou pasaporte
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma)
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal actual
   • Xustificante da data de notificación da resolución pola que se lle concede a nacionalidade
 • Capitulacións matrimoniais
 • Fe de vida
 • Nacementos
  Deben comparecer ambos proxenitores cos seus documentos de identidade nos seguintes casos:
  • Que sexa o/a primeiro/a fillo/a (aínda que estean casados)
  • Que non estean casados
 • Certificacións
 • Expedientes matrimoniais
 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do permiso de residencia e, se o tivese, orixinal e fotocopia do libro de familia español
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma)
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal conxunta
 • Capitulacións matrimoniais
  Para este caso a persoa interesada ou persoa autorizada cun poder especial para a realización deste trámite deberá presentar a seguinte documentación:
  • Capitulacións (copias tanto para o rexistro civil como para as persoas contraíntes)
  • DNI
 • Fe de vida e estado
 • Entrega de documentación para outros expedientes.
 • Certificacións, fes de vida/estado e duplicado libro familia
 • Expedientes matrimoniais
 • Capitulacións matrimoniais
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación (só se poderá presentar por unha das persoas contraíntes ou os proxenitores destas con autorización asinada):
  • Capitulacións (copias tanto para o rexistro civil como para as persoas contraíntes)
  • DNI
  • Autorización asinada polas persoas contraíntes no caso de levalas os seus proxenitores
 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do NIE ou pasaporte
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal actual
   • Xustificante da data de notificación da resolución pola que se lle concede a nacionalidade

Para a expedición de certificados, fes de vida e inscricións dentro do prazo de nacementos e defuncións non é necesaria a cita previa, podendo comparecer no rexistro de 9 a 14 horas. Para calquera outro trámite deben pedir cita no apartado "Xuras e outros expedientes".

INSTRUCIÓNS QUE DEBE CONSULTAR ANTES DE PEDIR A CITA

Por favor, antes de solicitar cita previa, consulte a información do trámite que desexa realizar e se ten alguna dúbida envíe a súa consulta a través do correo registrocivil.acoruna@justicia.es

Só poderán solicitar a cita previa as persoas empadroadas no partido xudicial deste rexistro civil, e persoas con interese lexítimo. En caso contrario, a cita non será atendida.

Para os seguintes trámites deberá cursar a súa solicitude a través do correo registrocivil.acoruna@justicia.es:

 • Disforia de xénero.
 • Recoñecemento e expedientes de filiación.
 • Cambio de nome e apelidos, inversión de apelidos, tradución do nome.
 • Inscricións de nacementos fóra de prazos, legaxo de abortos.
 • Correción de erros.
 • Solicitude de certificados.

Os seguintes trámites non necesitan cita previa, neste caso, o horario de atención ao público no Rexistro é de 9 a 14 horas, de luns a venres. Certificacións e recollida de documentación, de 9 a 18 horas, de luns a venres, e sábados, de 10 a 13 horas:

 • Fe de vida.
 • Solicitude de certificados.
 • Inscricións recén nados.
 • Demais trámites non incluídos en ningún dos anteriores.

É indispensable acudir cos documentos que se poden descargar na páxina web debidamente cubertos. Por favor, antes de solicitar unha cita, comprobe que dispón de toda a documentación solicitada. E lembre asistir á cita debidamente identificado con DNI, NIE ou pasaporte.

Non se tramita neste Rexistro Civil a apertura de expedientes de NACIONALIDADE POR RESIDENCIA, salvo a autorización necesaria para a súa obtención polos menores de 14 anos. A nacionalidade por residencia deberá solicitala ante a sede electrónica do Ministerio de Xustiza ou nos rexistros administrativos establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.