Información e cita previa nos órganos xudiciais galegos

Co obxectivo de respectar as medidas de seguridade para facer fronte á COVID-19, a atención ao público en calquera sede xudicial ou da fiscalía realizarase de forma preferente por vía telefónica ou a través do correo electrónico. No caso de que por parte da oficina se estime que a presenza na sede xudicial é indispensable, será necesaria a obtención da cita previa.

Adóptase esta medida en consonancia coas directrices enunciadas na Lei 3/2020, de 18 de setembro, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte á COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza, que indica que é imprescindible adoptar medidas organizativas e tecnolóxicas necesarias para evitar situacións de contaxio.

A continuación pode solicitar cita previa ou consultar os teléfonos e correos electrónicos dos órganos xudiciais da comunidade.

Cita previa en liña

Cita previa por teléfono/correo electrónico