Información e cita previa nos órganos xudiciais galegos

"É necesaria a cita previa nos órganos xudiciais para evitar desprazamentos innecesarios ás sedes"

A cidadanía debe pedir cita previa para ser atendida nos órganos xudiciais da comunidade co obxectivo de evitar desprazamentos innecesarios ás sedes.

O artigo 23 do Real Decreto-lei 16/2020, do 28 de abril, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza, durante o estado de alarma e ata tres meses despois da súa finalización, indica que a atención ao público en calquera sede xudicial ou da fiscalía realizarase de forma preferente por vía telefónica ou a través do correo electrónico.

No caso de que por parte da oficina se estime que a presenza na sede xudicial é indispensable, será necesaria a obtención da cita previa.

A continuación pode consultar os teléfonos e correos electrónicos dos órganos xudiciais da comunidade. 

 

Directorio de órganos xudiciais
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Oficinas gobernativas
Salas
Fiscalía
Provincia de A Coruña
Audiencia provincial
Secretaría de Coordinación Provincial
Fiscalía
Xulgados do partido xudicial da Coruña
Xulgados do partido xudicial de Ferrol
Xulgados do partido xudicial de Santiago de Compostela
Resto de xulgados da provincia
Xulgados de paz
Provincia de Lugo
Audiencia provincial
Secretaría de Coordinación Provincial
Fiscalía
Xulgados do partido xudicial de Lugo
Resto de xulgados da provincia
Xulgados de paz
Provincia de Ourense
Audiencia provincial
Secretaría de Coordinación Provincial
Fiscalía
Xulgados do partido xudicial de Ourense
Resto de xulgados da provincia
Xulgados de paz
Provincia de Pontevedra
Audiencia provincial
Secretaría de Coordinación Provincial
Fiscalía
Xulgados do partido xudicial de Pontevedra
Xulgados do partido xudicial de Vigo
Resto de xulgados da provincia
Xulgados de paz