Información e cita previa nas oficinas gobernativas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Oficinas gobernativas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Oficina gobernativa
Teléfono
Correo electrónico
Enderezo
DIR 3
Presidencia981 182 180presidencia.tsxg@xustiza.galPraza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00023180
Secretaría de Goberno981 182 057secretariagoberno.tsxg@xustiza.galPraza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00023653
Oficina de Prensa e Protocolo981 182 173
981 182 183
comunicacion.tsxg@xunta.galPraza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00023870