Información e cita previa nos órganos da Audiencia Provincial da Coruña

 

Audiencia Provincial - A Coruña
Partido
xudicial
Órgano
xudicial
Teléfono
Correo
electrónico
Enderezo
A CoruñaAudiencia Provincial
Sección Nº 1
da Coruña
981 182 066seccion1.ap.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
A CoruñaAudiencia Provincial
Sección Nº
2 da Coruña
981 182 074seccion2.ap.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
A CoruñaAudiencia Provincial
Sección Nº
3 da Coruña
981 182 082seccion3.ap.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
A CoruñaAudiencia Provincial
Sección Nº
4 da Coruña
981 182 090seccion4.ap.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
A CoruñaAudiencia Provincial
Sección Nº
5 da Coruña
981 182 098seccion5.ap.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
A CoruñaAudiencia Provincial
Oficina
de Rexistro
e Reparto
da Coruña
981 182 050reparto.ap.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
A CoruñaSecretaría da
Audiencia Provincial 
981 182 157presidencia.ap.coruna@xustiza.gal 
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
Santiago de
Compostela
Audiencia Provincial
Sección Nº 6
da Coruña
(Sede de
Santiago)
981 540 470seccion6.ap.coruna@xustiza.gal
Rúa Viena, S/N
Polígono de Fontiñas
15007 — Santiago
de Compostela