Información e cita previa nos órganos da Audiencia Provincial de Lugo

Audiencia Provincial - Lugo
Partido xudicial
Órgano xudicial
Teléfono
Correo electrónico
Enderezo
DIR 3
LugoAudiencia Provincial
Sección Nº 1 Lugo
982 294 831seccion1.ap.lugo@xustiza.gal
Praza de Avilés, 1º
27002 — Lugo
J00001988
LugoAudiencia Provincial
Sección Nº 2 Lugo
982 294 840seccion2.ap.lugo@xustiza.gal
Praza de Avilés, 1º
27002 — Lugo
J00001102
LugoSecretaría da
Audiencia Provincial 
982 294 829presidencia.ap.lugo@xustiza.gal 
Praza de Avilés, 1º
27002 — Lugo
J00023216