Información e cita previa na Secretaría de Coordinación Provincial de Lugo

Secretaría de Coordinación Provincial - Lugo
Partido xudicial
Órgano xudicial
Teléfono
Correo electrónico
Enderezo
LugoSecretaría de
Coordinación
Provincial
de Lugo
982 889 013secretariocoordinador.lugo@justicia.es
Praza de Avilés, 1º
27002 — Lugo