Actualidade

26.01.2023

Galicia recorre a xuristas especializados en dereito europeo para reforzar e apuntalar a súa participación no recurso da frota contra o veto á pesca de fondo

A medida pretende dar resposta á necesidade de actuar con carácter urxente, cunha estratexia ben definida e liderada tanto por profesionais coñecedores da materia como por expertos familiarizados cos procedementos que rexen nas accións ante os tribunais europeos

O Executivo galego traballa na defensa dos intereses do conxunto do sector coa finalidade de acadar tanto a suspensión temporal da aplicación desta prohibición en 87 áreas de augas comunitarias como a súa anulación definitiva
Ver