Información para as persoas prexudicadas polo accidente ferroviario de Santiago de Compostela

Estado actual de tramitación do procedemento

A investigación xudicial do accidente, que corresponde ás dilixencias previas 4069/2013, atópase en fase de instrución.

En outubro de 2015 o titular do Xulgado de Instrución nº3 de Santiago entendeu que a investigación estaba esgotada e ditou auto de P.A. co maquinista do tren como único imputado. En maio de 2016 a Audiencia Provincial da Coruña ordenou reabrir a instrución ao entender que o xulgado tiña que seguir investigando para aclarar diversos extremos expostos nas periciais, en concreto a existencia de risco de accidente na curva da Grandeira.

Tras una ampliación das periciais, o maxistrado instrutor acordou citar en calidade de investigado ao director de Seguridade na Circulación de ADIF no momento do accidente. Para o xuíz quedou evidenciado que a análise integral de risco, previo á posta en funcionamento da liña, era necesaria, e que a mesma, "sendo preceptiva, non se fixo". En outubro de 2017, o maxistrado que instrúe a causa acordou chamar en calidade de investigados ao director de Seguridade na Circulación de RENFE á data dos feitos e aos tres técnicos de INECO encargados de realizar o informe de avaliación independente.

En febreiro de 2018, acordou chamar tamén en calidade de investigadas a outras dúas persoas (responsables de Seguridade de ADIF), ademais de a nove testemuñas e catro peritos. Desta maneira, na causa figuraban como investigadas oito persoas.

En decembro de 2018 o Xulgado de Instrución número 3 de Santiago deu por finalizada de novo a investigación do accidente e acordou que a causa se seguise contra o maquinista do tren e o director de Seguridade na Circulación de Adif no momento de posta en funcionamento da liña por se os feitos que lles imputa fosen constitutivos de oitenta delitos de homicidio e de 144 de lesións por imprudencia grave profesional. O xuíz acordou no mesmo auto o sobresemento provisional e arquivo da causa respecto aos outros cinco investigados.

En marzo de 2019 o xuíz rexeitou os recursos das acusacións e defensas contra o auto no que deu por finalizada a investigación. O instrutor acordou a suspensión do trámite de cualificación e de resolución de petición de dilixencias complementarias ata que o auto, que podía ser recorrido ante a Audiencia, fose firme.

A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, emitiu un auto no mes de novembro de 2019 no que, en virtude da aparición de datos sobrevidos expostos pola Plataforma Vítimas Alvia 04155, acordou deixar sen efecto os autos apelados emitidos polo Xulgado de Instrución número 3 de Santiago de Compostela, entre eles o que poñía fin á instrución e acordaba que a causa se seguise contra o maquinista do tren e o director de Seguridade na Circulación de ADIF no momento de posta en funcionamento da liña. A Audiencia decretou o retorno do proceso á fase de dilixencias previas de investigación para a indagación dos feitos expostos pola Plataforma.

Pode seguir as novidades do procedemento e consultar os autos ditados no apartado "Notas informativas".

Contactos

Xulgado de Instrución número 3 de Santiago de Compostela
Información a prexudicados:
Teléfono do xulgado: 981 540 432
Correo electrónico: accidentesantiago@poderjudicial.es

Fiscalía de Área de Santiago de Compostela
Teléfonos: 981 540 384 / 981 540 385 / 981 571 423

Outros contactos de interese:

 • Renfe.
  Teléfono: 900 101 660.
  Páxina web de información.
  Correo electrónico: alviasantiago@renfe.es
 • Compañía aseguradora do Seguro Obrigatorio de Viaxeiros: Allianz Seguros.
  Teléfono de asistencia: +34 91 325 55 96.
  Call Center de Allianz Atención ao Cliente: 902 300 186
 • Compañía aseguradora do Seguro de Responsabilidade Civil de Renfe: QBE Insurance (Europa) Limited, Sucursal en España.
  Teléfono de asistencia: + 34 91 789 39 50