Cita previa nas Oficinas de Atención á Vítima e á Cidadanía

Co obxectivo de evitar desprazamentos innecesarios, é preciso pedir cita previa para acudir a calquera Oficina de Atención á Vítima e á Cidadanía. Antes de solicitar a cita, infórmese sobre os trámites e a documentación que debe presentar ao acudir á súa oficina. Pode atopar tamén unha serie de xestións para as que non é preciso solicitar cita presencial e para as que pode descargar directamente a documentación e entregala nos lugares indicados en cada caso.

Pida cita de Consultas e trámites xerais para realizar calquera dos seguintes trámites:

Xestións sen cita
 • Solicitude de informe sobre procedementos abertos. Pode solicitar e remitir a súa solicitude a través do correo cidadan.vitimas.ferrol@xustiza.gal, adxuntando unha copia do DNI do solicitante. Pode consultar o estado dos seus procedementos xudiciais a través da Sede Electrónica Xudicial do Ministerio de Xustiza.
 • Escrito de solicitude xeral. Debe empregar este formulario para adxuntar documentación, cambios de domicilio, etc. Unha vez cumprimentado, entrégueo sen cita previa na Oficina do Decanato dos Xulgados de Ferrol (Edificio dos Xulgados, Rúa Coruña n55, 1 planta).
 • Xustiza gratuíta noutros municipios de fóra de Ferrol. A solicitude será presencial, sen necesidade de pedir cita previa. As solicitudes de xustiza gratuíta de procedementos de Ferrol deben remitirse ao Colexio de Avogados (Edificio dos Xulgados, rúa Coruña, nº55, 1ª planta. Teléfono 981 3592 36).

Pida cita online para os seguintes trámites:

 • Información xeral.
 • Recollida de documentos para realizar os seguintes trámites (pode descargalos aquí para evitar desprazamentos). Para recoller outros documentos é necesario acudir con cita previa á Oficina.

  Unha vez cubertos, debe entregar os formularios na Oficina de Rexistro e Reparto (Edificio dos Xulgados de Lugo, Praza de Avilés s/n, pranta baixa, CP 27002, Lugo).

 • Solicitude de xustiza gratuíta noutros municipios de fóra de Lugo. As solicitudes de xustiza gratuíta de procedementos de Lugo deben remitirse ao Colexio de Avogados de Lugo (teléfono: 982 24 10 07).
Xestións sen cita
 • Solicitude de información sobre procedementos abertos. Pode facer a súa solicitude a través do correo cidadan.vitimas.lugo@xustiza.gal adxuntando unha imaxe do DNI do solicitante por ambas caras e un escrito asinado polo solicitante.
 • Información sobre cancelación de antecedentes penais e policiais. Pode facer os seguintes trámites a través da páxina web do Ministerio de Xustiza, sempre e cando a persoa usuaria teña certificado dixital ou clave PIN. No caso contrario, pode solicitar os documentos na Oficina, previa cita.

Solicite cita previa para os seguintes trámites:

 • Solicitude de información sobre procedementos abertos
 • Información sobre cancelación de antecedentes penais e policiais
 • Información xeral

Descargue aquí os documentos necesarios para encher e presentar na Oficina de Rexistro e Reparto. Así evitará ter que pedir cita e acercarse á Oficina de Atención á Vitima e Cidadanía para recollelos.Pida cita online para os seguintes trámites:

 • Consultas xerais
 • Dereitos das vítimas
  • Psicólogo/a (Tlf. 886 218 439)
  • Traballador/a social (Tlf. 886 218 434)
Xestións sen cita

Para evitar desprazamentos innecesarios, a Oficina de Atención á Vítima e á Cidadanía de Vigo pon a disposición das persoas usuarias os seguintes formularios, que deberá entregar nos lugares indicados en cada caso:

 • Solicitude de documentos:

  Pode realizar os seguintes trámites de maneira telemática a través da páxina web do Ministerio de Xustiza, sempre e cando conte con certificado dixital ou clave PIN. Do contrario, debe solicitar cita previa no Rexistro de Facenda (Direción: C/ Lalín, 2. Vigo. Teléfono: 912 901 340) ou en calquera outro rexistro dos contemplados na Lei de Procedemento Administrativo Común e entregar presencialmente o formulario debidamente cuberto acompañado dunha fotocopia do DNI.

  Os formularios que aparecen a continuación deben entregarse debidamente cubertos, sen cita previa, na Oficina de Rexistro e Reparto dos Xulgados de Vigo (Edificio novo dos xulgados, rúa Lalín nº 4, planta baixa), en horario de 9 a 15 horas. Hai que levar o formulario orixinal, unha copia para a persoa interesada e tantas copias do formulario cumprimentado coma partes contrarias haxa no procedemento.

 • Solicitude de informe sobre procedementos abertos. Pode solicitar os procedementos escribindo a cidadan.vitimas.vigo@xustiza.gal e adxuntando unha copia do DNI. Se ten algunha dúbida pode chamar aos teléfonos 986 817 851 ou 886 218 493.
 • Xustiza gratuíta. É necesario contactar co Colexio de Avogados de Vigo no teléfono 986 234 652. Pode obter máis información na seguinte ligazón.