Información e cita previa nos órganos da Audiencia Provincial de Ourense

Audiencia Provincial - Ourense
Partido xudicial
Órgano xudicial
Teléfono
Correo electrónico
Enderezo
DIR3
OurenseAudiencia Provincial
Sección Nº 1
de Ourense
988 687 057seccion1.ap.ourense@xustiza.gal
Praza de Concepción
Arenal, 1
32003 — Ourense
J00004414
OurenseAudiencia Provincial
Sección Nº 2
de Ourense
988 687 068seccion2.ap.ourense@xustiza.gal
Praza de Concepción
Arenal, 1
32003 — Ourense
J00005866
OurenseSecretaría da
Audiencia Provincial
988 687 061presidencia.ap.ourense@xustiza.gal
Praza de Concepción
Arenal, 1
32003 — Ourense
J00022817