Información e cita previa nos xulgados do partido xudicial de Lugo

Xulgados  - Partido xudicial de Lugo
Partido
xudicial
Órgano
xudicial
Teléfono
Correo
electrónico
Enderezo
LugoDecanato de Lugo982 294 765decanato.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoAtención á Cidadanía
e Asistencia á Vítima
982 889 063cidadan.vitimas.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoRexistro Civil982 294 761
982 294 772
registrocivil.lugo@justicia.es
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoNotificacións e Embargos982 294 764scne.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Instrución
Nº 1 de Lugo
982 294 708 instrucion1.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Instrución
Nº 2 de Lugo
982 294 714instrucion2.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Instrución
Nº 3 de Lugo
982 294 735instrucion3.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Menores Lugo982 294 774menores1.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Primeira
Instancia Nº 1 de Lugo
982 294 695instancia1.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Primeira
Instancia Nº 2 de Lugo
982 294 700instancia2.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Primeira
Instancia Nº 3 de Lugo
982 294 722instancia3.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Primeira
Instancia Nº 4 de Lugo
982 294 866instancia4.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Primeira
Instancia Nº 5 de Lugo
982 889 508instancia5.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado de Vixilancia
Penitenciaria
Nº 3 de Lugo
982 889 515vixilancia3.lugo@xustiza.gal
Praza Avilés S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 1 de Lugo
982 294 782contencioso1.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 2 de Lugo
982 889 503contencioso2.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado do Penal
Nº 1 de Lugo
982 294 728penal1.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado do Penal
Nº 2 de Lugo
982 294 747penal2.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado do Social
Nº 1 de Lugo
982 294 754social1.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado do Social
Nº 2 de Lugo
982 294 795social2.lugo@xustiza.galRúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado do Social
Nº 3 de Lugo
982 294 789social3.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N
27002 — Lugo
LugoXulgado do Social
Nº 4 de Lugo
982 889 935
982 889 933
social4.lugo@xustiza.gal
Rúa Armando Durán S/N,
4º andar (Edif. Xulgados),
27002 — Lugo