Información e cita previa nos xuzgados do partido xudicial de Ferrol

Xuzgados - Partido xudicial de Ferrol
Partido xudicial
Órgano xudicial
Teléfono
Correobelectrónico
Enderezo
DIR 3
FerrolDecanato de Ferrol981 337 350decanato.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00023814
FerrolAtención á Cidadanía
e Asistencia á
Víctima
981 337 340cidadan.vitimas.ferrol
@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
-
FerrolRexistro Civil981 337 355registrocivil.ferrol@justicia.es
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
-
FerrolNotificacións
e Embargos
981 337 397scne.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00017879
FerrolXulgado de Instrución
Nº 1 de Ferrol
981 337 277instrucion1.ferrol
@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003230
FerrolXulgado de Instrución
Nº 2 de Ferrol
981 337 389instrucion2.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003229
FerrolXulgado de Instrución
Nº 3 de Ferrol
981 337 331instrucion3.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003253
FerrolXulgado de Primeira
Instancia Nº 1
de Ferrol
981 337 253instancia1.ferrol@xunta.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003524
FerrolXulgado de Primeira
Instancia Nº 2
de Ferrol
981 337 259instancia2.ferrol@xunta.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003528
FerrolXulgado de Primeira
Instancia Nº 3
de Ferrol
981 337 265instancia3.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferroll
J00003530
FerrolXulgado de Primeira
Instancia Nº 4
de Ferrol
981 337 271instancia4.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003519
FerrolXulgado de Primeira
Instancia Nº 5
de Ferrol
981 337 503instancia5.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003518
FerrolXulgado de Primeira
Instancia Nº 6
de Ferrol
981 337 530instancia6.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00023955
FerrolXulgado do
Contencioso-Administrativo
de Ferrol
981 337 366contencioso1.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00000006
FerrolXulgado do Penal
Nº 1 de Ferrol
981 337 383penal1.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00004544
FerrolXulgado do Penal
Nº 2 de Ferrol
981 337 250penal2.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00004546
FerrolXulgado do Social
Nº 1 de Ferrol
981 337 377social1.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003487
FerrolXulgado do Social
Nº 2 de Ferrol
981 337 371social2.ferrol@xustiza.gal
Rúa Coruña, 55
15401 — Ferrol
J00003470