Información e cita previa nos xulgados do partido xudicial da Coruña

Xulgados - Partido xudicial da Coruña
Partido xudicial
Órgano xudicial
Teléfono
Correo electrónico
Dirección
DIR3
A CoruñaDecanato
da Coruña
881 881 751decanato.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00022908
A CoruñaAtención
á Ciudadanía
e Asistencia
á Vítima

881 881 132

981 182 179

cidadan.vitimas.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
-
A CoruñaRexistro Civil
Exclusivo
da Coruña
981 185 280registrocivil.acoruna@
justicia.es
Emilia Pardo
Bazán Nº 24
15005 — A Coruña
J00004208
A CoruñaNotificacións
e Embargos
981 185 759scne.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00012606
A CoruñaOficina de Rexistro
y Reparto
981 185 258
881 881 692
reparto.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
-
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 1 da Coruña
981 185 225instrucion1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005527
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 2 da Coruña
981 185 235instrucion2.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005525
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 3 da Coruña
981 185 245instrucion3.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005524
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 4 da Coruña
981 185 255instrucion4.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005521
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 5 da Coruña
981 185 265instrucion5.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005520
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 6 da Coruña
981 185 118instrucion6.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005518
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 7 da Coruña
881 881 119instrucion7.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15701 — A Coruña
J00005516
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 8 da Coruña
881 881 662instrucion8.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005515
A CoruñaXulgado de Menores
da Coruña
981 185 119menores1.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
 Edificio da
Antiga Fábrica
de Tabacos
15006 — A Coruña
J00000329
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 1
da Coruña
981 185 155instancia1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003940
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 2
da Coruña
981 185 165instancia2.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003950
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 3
da Coruña
981 182 130instancia3.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
J00003949
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 4
da Coruña
981 185 185instancia4.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003952
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 5
da Coruña
981 185 195instancia5.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003951
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 6
da Coruña
981 185 205instancia6.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003946
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 7
da Coruña
981 185 215instancia7.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003945
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 8
da Coruña
981 185 274instancia8.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003948
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 9
da Coruña
981 185 270instancia9.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003947
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 10
da Coruña
981 182 194instancia10.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
J00003961
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 11
da Coruña
981 182 597instancia11.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
Edificio anexo
15007 — A Coruña
J00003960
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 12
da Coruña
881 881 138instancia12.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
Edificio anexo
15007 — A Coruña
J00003959
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 13 
da Coruña
881 881 173instancia13.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
Edificio anexo
15007 — A Coruña
J00003963
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 14
da Coruña
881 881 796instancia14.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
Edificio anexo
15007 — A Coruña
J00016368
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 15
da Coruña
981 185 603
981 185 604
981 185 605
instancia15.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
15007 — A Coruña
J00024678
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 16
da Coruña
981 185 614instancia16.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
(Antiga Audiencia) Planta 1
15007 — A Coruña
J00026592
A CoruñaXulgado de Violencia
sobre á Muller
Nº 1 da Coruña
881 881 112violencia1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00003585
A CoruñaXulgado de
Vixilancia
Penitenciaria
da Coruña
981 185 109vixilancia1.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
J00002766
A CoruñaXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 1 da Coruña
981 185 299contencioso1.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
J00000892
A CoruñaXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 2 da Coruña
981 182 208contencioso2.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
J00000894
A CoruñaXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 3 da Coruña
981 182 167contencioso3.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
J00000896
A CoruñaXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 4 da Coruña
981 182 154contencioso4.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
J00000897
A CoruñaXulgado do Mercantil
Nº 1 da Coruña
981 182 166mercantil1.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
J00002575
A CoruñaXulgado do Mercantil
Nº 2 da Coruña
881 881 150mercantil2.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
J00002572
A CoruñaXulgado do Mercantil
Nº 3 de A Coruña
881881990
881881991
881881992
mercantil3.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
 
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 1 da Coruña
981 185 148penal1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005644
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 2 da Coruña
981 185 178penal2.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005646
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 3 da Coruña
981 185 208penal3.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005649
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 4 da Coruña
981 182 217penal4.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005650
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 5 da Coruña
981 185 175penal5.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005651
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 6 da Coruña
981 182 593penal6.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005652
A CoruñaXulgado do Social
Nº 1 da Coruña
981 185 115social1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005814
A CoruñaXulgado do Social
Nº 2 da Coruña
981 185 126social2.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005813
A CoruñaXulgado do Social
Nº 3 da Coruña
981 185 136social3.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005812
A CoruñaXulgado do Social
Nº 4 da Coruña
981 185 146social4.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005822
A CoruñaXulgado do Social
Nº 5 da Coruña
981 181 163social5.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
J00005819
A CoruñaXulgado do Social
Nº 6 da Coruña
881 881 783social6.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15071 — A Coruña
J00022401
A CoruñaXulgado do Social
Nº 7 da Coruña
881 881 974
881 881 979
social7.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán Varela,
S/N, 4º andar
(Antigo Edificio
da Audiencia)
15007 — A Coruña
J00023221