Información e cita previa nos xulgados do partido xudicial da Coruña

 

Xulgados  - Partido xudicial da Coruña
Partido
xudicial
Órgano
xudicial
Teléfono
Correo
electrónico
Enderezo
A CoruñaDecanato
da Coruña
881 881 751decanato.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaAtención
á Cidadanía
e Asistencia
á Vítima
981 185 258cidadan.vitimas.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaRexistro Civil
Exclusivo
da Coruña
981 185 280registrocivil.acoruna@
justicia.es
Emilia Pardo
Bazán Nº 24
15005 — A Coruña
A CoruñaNotificacións
e Embargos
981 185 759scne.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaOficina de Rexistro
e Reparto
981 185 258
881 881 692
reparto.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 1 da Coruña
981 185 225instrucion1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 2 da Coruña
981 185 235instrucion2.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 3 da Coruña
981 185 245instrucion3.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 4 da Coruña
981 185 255instrucion4.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 5 da Coruña
981 185 265instrucion5.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 6 da Coruña
981 185 118instrucion6.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 7 da Coruña
881 881 119instrucion7.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15701 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Instrución
Nº 8 da Coruña
881 881 662instrucion8.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Menores
A Coruña
981 185 119menores1.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
 Edificio da
Antiga Fábrica
de Tabacos
15006 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 1
da Coruña
981 185 155instancia1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 2
da Coruña
981 185 165instancia2.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 3
da Coruña
981 182 130instancia3.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 4
da Coruña
981 185 185instancia4.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 5
da Coruña
981 185 195instancia5.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 6
da Coruña
981 185 205instancia6.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 7
da Coruña
981 185 215instancia7.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 8
da Coruña
981 185 274instancia8.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 9
  da Coruña
981 185 270instancia9.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 10
da Coruña
981 182 194instancia10.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 11
da Coruña
981 182 597instancia11.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
Edificio anexo
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 12
da Coruña
881 881 138instancia12.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
Edificio anexo
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 13 
da Coruña
881 881 173instancia13.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
Edificio anexo
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Primeira
Instancia Nº 14
da Coruña
881 881 796instancia14.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N 
Edificio anexo
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de Violencia
sobre a Muller
Nº 1 da Coruña
881 881 112violencia1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado de
Vixilancia
Penitenciaria
da Coruña
981 185 109vixilancia1.coruna@xustiza.gal
Rúa das
Cigarreras Nº 1
Edificio da Antiga
Fábrica de Tabacos
15006 — A Coruña
A CoruñaXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 1 da Coruña
981 185 299contencioso1.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 2 da Coruña
981 182 208contencioso2.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 3 da Coruña
981 182 167contencioso3.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 4 da Coruña
981 182 154contencioso4.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Mercantil
Nº 1 da Coruña
981 182 166mercantil1.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Mercantil
Nº 2 de A Coruña
881 881 150mercantil2.coruna@xustiza.gal
Rúa Capitán
Juan Varela, S/N
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 1 da Coruña
981 185 148penal1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 2 da Coruña
981 185 178penal2.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 3 da Coruña
981 185 208penal3.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 4 da Coruña
981 182 217penal4.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 5 da Coruña
981 185 175penal5.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Penal
Nº 6 da Coruña
981 182 593penal6.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Social
Nº 1 da Coruña
981 185 115social1.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Social
Nº 2 da Coruña
981 185 126social2.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Social
Nº 3 da Coruña
981 185 136social3.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Social
Nº 4 da Coruña
981 185 146social4.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Social
Nº 5 da Coruña
981 181 163social5.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15007 — A Coruña
A CoruñaXulgado do Social
Nº 6 da Coruña
881 881 783social6.coruna@xustiza.gal
Rúa Monforte, 1
15071 — A Coruña