Información e cita previa nas salas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Salas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Órgano xudicial
Teléfono
Correo electrónico
Enderezo
DIR 3
Oficina de Rexistro e Reparto981 182 202reparto.tsxg@xustiza.galPraza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
-
Sala Civil e Penal981 184 876sala1.civilpenal.tsxg@xustiza.galPraza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00001127
Sala do Contencioso-Administrativo
Sección 1ª
981 182 186
981 185 778
981 185 779
981 185 780
sala1.contenciosoadministrativo.tsxg
@xustiza.gal
Praza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00005418
Sala do Contencioso-Administrativo
Sección 2ª
981 185 787
981 182 197
981 185 788
sala2.contenciosoadministrativo.tsxg
@xustiza.gal
Praza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00015134
Sala do Contencioso-Administrativo
Sección 3ª
981 185 795
981 185 796
981 182 296
981 185 794
sala3.contenciosoadministrativo.tsxg
@xustiza.gal
Praza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00015135
Sala do Contencioso-Administrativo
Sección 4ª
881 881 123
881 881 125
881 881 665
881 881 126
sala4.contenciosoadministrativo.tsxg
@xustiza.gal
Praza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00015136
Sala do Social Sección 1ª981 184 959sala1.social.tsxg@xustiza.galPraza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00022274
Sala do Social Sección 2ª981 184 939sala2.social.tsxg@xustiza.galPraza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00022273
Sala do Social Sección 3ª981 184 845
981 184 847
sala3.social.tsxg@xustiza.galPraza de Galicia, 1
15004 - A Coruña
J00022272