Extensión temporal do dereito

A asistencia xurídica gratuíta, unha vez recoñecida á persoa solicitante, estenderase a todos os  trámites necesarios do proceso, incluída a execución e os recursos, pero non poderá aplicarse a un proceso distinto (artigo 7 da Lei).