Enderezos e teléfonos

Datos de contacto das comisións de asistencia xurídica gratuíta de Galicia e dos servizos de orientación xurídica (SOX) dos colexios de avogados/as.

 • A CORUÑA
  • COMISIÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
   Edificio Administrativo Monelos. Rúa Vicente Ferrer, nº 2
   15008 - A Coruña
   Telf.: 981 185 763/64 Fax.: 881 881 084
  • COLEXIO DE AVOGADOS
   Federico Tapia, 11 baixo
   15005 - A Coruña
   Telf.: 981 126 090 Fax.: 981 120 480
  • SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURÍDICA
   Edificio Novos Xulgados. R/ Monforte s/n
   15007 - A Coruña
   Telf.: 981 185 179 Fax.: 981 236 005
 • FERROL
  • COMISIÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
   Edificio Administrativo de Ferrol. Praza Camilo José Cela, s/n
   15403 - Ferrol
   Telf.: 981 337 025 Fax.: 981 337 013
  • COLEXIO DE AVOGADOS E SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURÍDICA
   Pazo de Xustiza. R/ Coruña, nº 60-62 baixo
   15401 - Ferrol
   Telf.: 981 354 705 Fax.: 981 355 224
 • SANTIAGO DE COMPOSTELA
  • COMISIÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
   Praza de Europa 5-A - 4º, Polígono das Fontiñas
   15707 - Santiago de Compostela
   Telf.: 981 546 203 Fax.: 981 546 215
  • COLEXIO DE AVOGADOS E SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURÍDICA
   R/ Eduardo Pondal nº 4 (baixo)
   15072 - Santiago de Compostela
   Telf.: 981 581 713 Fax.: 981 581 132
 • LUGO
  • COMISIÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
   Ronda da Muralla nº 70 - 3º
   27071 - Lugo
   Telf.: 982 294 294 Fax.: 982 294 295
  • COLEXIO DE AVOGADOS E SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURÍDICA
   R/ Pascual Veiga nº 2
   27002 - Lugo
   Telf.: 982 241 007 Fax.: 982 241 121
   Edificio dos Xugados. R/ Armando Durán s/n
   27071 - Lugo
   Telf.: 982 221 997 Fax.: 982 221 997
 • OURENSE
  • COMISIÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
   Avenida da Habana nº 79, 2ª
   32004 - Ourense
   Telf.: 988 386 408/382 Fax.: 988 386 389
  • COLEXIO DE AVOGADOS E SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURÍDICA
   R/ Concejo nº 22
   32003 - Ourense
   Telf.: 988 210 076 Fax.: 988 370 962
 • PONTEVEDRA
  • COMISIÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
   Edificio Administrativo da Xunta de Galicia. R/ Fernández Ladreda nº 43, 9º
   36003 - Pontevedra
   Telf.: 986 805 368/401 Fax.: 986 805 391
  • COLEXIO DE AVOGADOS
   R/ da Raíña Victoria, nº 9
   36001 - Pontevedra
   Telf.: 986 896 866 Fax.: 986 859 202
  • SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURÍDICA
   Edificio da Audiencia de Pontevedra. R/ Rosalía de Castro nº 5
   36001 - Pontevedra
   Telf.: 986 896 866 Fax.: 986 859 202
 • VIGO
  • COMISIÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA
   Edificio Administrativo de Vigo. R/ Concepción Arenal, nº 8 - 4ª planta
   36201 - Vigo
   Telf.: 986 817 017/709 Fax.: 986 817 808
  • COLEXIO DE AVOGADOS
   Edificio Praza de América, portal oficinas nº 2 - 1º
   36211 - Vigo
   Telf.: 986 208 111/200 Fax.: 986 200 003
  • SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURÍDICA
   Edificio dos Xulgados. R/ Lalín nº 4
   36209 - Vigo
   Telf.: 986 234 652 Fax.: 986 234 668