Información e cita previa nos xulgados do partido xudicial de Pontevedra

Xulgados - Partido xudicial de Pontevedra
Partido
xudicial
Órgano
xudicial
Teléfono
Correo
electrónico
Enderezo
PontevedraDecanato de Pontevedra986 805 994decanato.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraAtención á Cidadanía
e Asistencia á Vítima 
886 206 409
986 805 908
cidadan.vitimas.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraRexistro Civil886 206 744 
986 805 767
registrocivil.pontevedra
@justicia.es
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraNotificacións e Embargos 986 805 319scne.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraOficina de Rexistro
e Reparto 
986 805 887reparto.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de Vixilancia
Penitenciaria Pontevedra
986 805 143vixilancia2.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de Instrución
Nº 1 de Pontevedra
986 805 978instrucion1.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de Instrución
Nº 2 de Pontevedra
986 805 798instrucion2.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de Instrución
Nº 3 de Pontevedra
986 805 786instrucion3.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de Menores
Pontevedra
986 805 698menores1.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Penal
Nº 1 de Pontevedra
986 805 688penal1.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Penal
Nº 2 de Pontevedra
986 805 693penal2.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Penal
Nº 3 de Pontevedra
986 805 678penal3.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Penal
Nº 4 de Pontevedra
886 206 415penal4.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Francisco
Tomás y Valiente, S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de Primeira
Instancia Nº 1 de Pontevedra
986 805 896instancia1.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de
Primeira Instancia
Nº 2 de Pontevedra
986 805 793instancia2.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de
Primeira Instancia
Nº 3 de Pontevedra
986 805 782instancia3.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de Primeira
Instancia Nº 4 de Pontevedra
986 805 777instancia4.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado de
Primeira Instancia
Nº 5 de Pontevedra
886 206 404instancia5.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 1 de Pontevedra
986 805 667contencioso1.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 2 de Pontevedra
986 805 576contencioso2.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do
Contencioso-Administrativo
Nº 3 de Pontevedra
986 805 578contencioso3.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Mercantil
Nº 1 de Pontevedra

986 805 166
986 805 163

mercantil1.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Mercantil
Nº 2 de Pontevedra

986 805 268
986 805 269

mercantil2.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Social
Nº 1 de Pontevedra
986 805 672social1.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Social
Nº 2 de Pontevedra
986 805 150social2.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Social
Nº 3 de Pontevedra
986 805 683social3.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra
PontevedraXulgado do Social
Nº 4 de Pontevedra
886 206 423social4.pontevedra
@xustiza.gal
Rúa Hortas S/N
36004 — Pontevedra