Información e cita previa nos xulgados de paz de Ourense

 Xulgados de paz - Ourense
Partido
xudicial
Órgano
xudicial
Teléfono
Correo
electrónico
Enderezo
A Pobra de TrivesXulgado de Paz
de Viana do Bolo
988 788 864rexistrocivil.vianadobolo
@xustiza.gal
Rúa da Constitución, 16
32550 — Viana do Bolo
OurenseXulgado de Paz
de Allariz
988 440 704rexistrocivil.allariz@xustiza.gal
Praza Maior, 1,
32660 — Allariz
OurenseXulgado de Paz
de Barbadás
988 788 680rexistrocivil.barbadas@xustiza.gal
Rúa Cimadevila, Nº 11
32890 — Barbadás
OurenseXulgado de Paz
do Pereiro
de Aguiar
988 259 385rexistrocivil.opereirodoaguiar
@xustiza.gal
Praza do Concello, 1
32710 — O Pereiro
de Aguiar