Órganos e colectivos habilitados

A totalidade de órganos xudiciais de Galicia teñen activos os seus correos electrónicos para a recepción e envío de comunicacións electrónicas, incluída a presentación electrónica de demandas e escritos, e están obrigados a utilizar exclusivamente esta vía para a súa relación cos colectivos habilitados.

Na actualidade os colectivos habilitados son os seguintes:

 

 

 • Avogacía Xeral do Estado
 • Avogacía Xeral do Estado - Axencia Tributaria (AEAT)
 • Avogacía Xeral do Estado - Consorcio de Compensación de Seguros
 • Avogacía Xeral do Estado - Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
 • Avogacía Xeral do Estado - Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)
 • INSS/TGSS/Imserso/Ingesa/ISM
 • Ministerio Fiscal

 • Avogados/as
 • Graduados/as sociais
 • Procuradores/as
Colexios profesionais

As caixas de correo destes colectivos só permiten presentar escritos como resposta a unha Notificación previa dun órgano xudicial.

Colexios de avogados
 • Ilustre Colexio de Avogados da Coruña
 • Ilustre Colexio de Avogados de Ferrol
 • Ilustre Colexio de Avogados de Lugo
 • Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
 • Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra
 • Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela
 • Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Colexios de graduados sociais
 • Ilustre Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense
 • Ilustre Colexio de Graduados Sociais de Lugo
 • Ilustre Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra
Colexios de procuradores
 • Ilustre CoIexio de Procuradores da Coruña
 • Ilustre Colexio de Procuradores de Lugo
 • Ilustre Colexio de Procuradores de Ourense
 • Ilustre Colexio de Procuradores de Pontevedra
 • Ilustre Colexio de Procuradores de Santiago de Compostela
 • Ilustre Colexio de Procuradores de Vigo

 • Asesoría Xurídica da Xunta / Sergas
 • Servizo Xurídico do Consello de Contas de Galicia
Servizos xurídicos das deputacións provinciais
 • Servizo Xurídico da Deputación da Coruña
 • Servizo Xurídico da Deputación de Lugo
 • Servizo Xurídico da Deputación de Ourense
 • Servizo Xurídico da Deputación de Pontevedra
Servizos xurídicos de concellos
 • Servizo Xurídico do Concello da Coruña
 • Servizo Xurídico do Concello de Cangas
 • Servizo Xurídico do Concello de Coristanco
 • Servizo Xurídico do Concello de Betanzos
 • Servizo Xurídico do Concello de Carballo
 • Servizo Xurídico do Concello de Culleredo
 • Servizo Xurídico do Concello de Lugo
 • Servizo Xurídico do Concello de Ourense
 • Servizo Xurídico do Concello de Ponteareas
 • Servizo Xurídico do Concello de Pontevedra
 • Servizo Xurídico do Concello de Redondela
 • Servizo Xurídico do Concello de Santiago de Compostela
 • Servizo Xurídico do Concello de Vigo
Servizos xurídicos de universidades
 • Asesoría Xurídica da Universidade da Coruña
 • Asesoría Xurídica da Universidade de Vigo
 • Servizo Xurídico da Universidade de Santiago de Compostela
Servizos xurídicos internacionais
 • Cooperación Xurídica Internacional - Comisións Rogatorias

 • Área Rexional Operativa de Galicia
 • Base Marítima de Marín
 • Base Marítima de Muros
 • Base Marítima de Vilagarcía
 • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira da Coruña
 • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Ourense
 • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Pontevedra
 • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Ribadeo
 • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Vigo

 • Instituto de Medicina Legal (Imelga)
Sanidade pública
 • Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Sanidade privada
 • Centro médico El Carmen
 • Cooperativa Sanitaria de Galicia, Clínica Santa Teresa
 • Hospital Miguel Domínguez

 • Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz de Rábago da Coruña
 • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas da Coruña
 • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas de Lugo
 • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas de Ourense
 • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas de Pontevedra
 • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas de Pontevedra
 • Centro de menores Concepción Arenal
 • Centro Penitenciario de Bonxe
 • Centro Penitenciario de Monterroso
 • Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar
 • Centro Penitenciario de Teixeiro
 • Centro Penitenciario de A Lama

Policía Nacional
 • Comisaría Provincial da Coruña
 • Comisaría de Distrito ODAC da Coruña Norte
 • Comisaría de Distrito ODAC da Coruña Sur
 • Comisaría Provincial de Lugo
 • Comisaría Provincial de Ourense
 • Comisaría Provincial de Pontevedra
 • Comisaría Local de Ferrol-Narón
 • Comisaría Local de Monforte de Lemos
 • Comisaría de Marín - Pontevedra
 • Comisaría de Vilagarcía de Arousa - Pontevedra
 • Comisaría Local de Ribeira
 • Comisaría Local de Santiago de Compostela
 • Comisaría de Distrito - Oficina de Denuncias e Atención ao Cidadán de Vigo
 • Comisaría Local de Vigo
 • Comisaría Local de Viveiro
Policía Local
Provincia da Coruña
 • Policía Local da Coruña
 • Policía Local da Arteixo
 • Policía Local de As Pontes
 • Policía Local de Betanzos
 • Policía Local de Boiro
 • Policía Local de Brión
 • Policía Local de Cambre
 • Policía Local de Carballo
 • Policía Local de Cedeira
 • Policía Local de Coristanco
 • Policía Local de Culleredo
 • Policía Local de Ferrol
 • Policía Local de Laracha
 • Policía Local de Murgados
 • Policía Local de Muxía
 • Policía Local de Narón
 • Policía Local de Oleiros
 • Policía Local de Ordes
 • Policía Local de Rianxo
 • Policía Local de Ribeira
 • Policía Local de Santiago de Compostela
 • Policía Local de Teo
 • Policía Local de Valdoviño
Provincia de Lugo
 • Policía Local de Burela
 • Policía Local de Foz
 • Policía Local de Lugo
 • Policía Local de Ribadeo
 • Policía Local de Sarria
 • Policía Local de Viveiro
Provincia de Ourense
 • Policía Local de Allariz
 • Policía Local de Barbadás
 • Policía Local de Celanova
 • Policía Local de Ourense
 • Policía Local de O Carballiño
 • Policía Local de Ribadavia
 • Policía Local de Verín
 • Policía Local de Xinzo de Limia
 • Policía Local de O Barco de Valdeorras
 • Policía Local de Carballiño
Provincia de Pontevedra
 • Policía Local de A Estrada
 • Policía Local de Lalín
 • Policía Local de Marín
 • Policía Local de Moaña
 • Policía Local de O Porriño
 • Policía Local de Poio
 • Policía Local de Pontevedra
Garda Civil

 • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Xefatura da Coruña
 • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Xefatura de Lugo
 • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Xefatura de Ourense
 • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Xefatura de Pontevedra
 • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Servizos Centrais
 • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta da Coruña
 • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Ferrol
 • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo
 • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Ourense
 • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Pontevedra
 • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Santiago de Compostela
 • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Vigo
 • Comisión de Transparencia de Galicia (Valedor do Pobo)
 • Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA)