Novo Edificio Xudicial de Pontevedra

O obxectivo principal deste proxecto é a construción da nova sede xudicial de “A Parda”, co propósito de reagrupar xulgados e xerar un espazo suficiente para os próximos anos na cidade de Pontevedra.

O investimento supera os 17 millóns de euros para esta infraestrutura xudicial que contará con máis de 21.000 metros cadrados, e poderá albergar 28 unidades xudiciais, resolvendo así a carencia actual de espazos xudiciais na cidade. Ao tempo ampliaráse e complementará as infraestruturas actuais, integrándose co actual edificio, xa que este novo edificio estará comunicado a través dunha pasarela cuberta co actual edifico xudicial, formando un único complexo xudicial.

No novo edificio relocalizaranse 14 xulgados: os catro Xulgados do Social, os dous Xulgados do Mercantil, os tres Xulgados do Contencioso-Administrativo e os cinco Xulgados de Instancia, estes últimos pasarán do edificio actual ao novo, coa idea de xuntar todos os órganos que non sexan da xurisdición penal. Ademais, a nova obra terá capacidade para 14 xulgados máis, o que cubriría as posibles necesidades de espazos para os vindeiros 15 ou 20 anos. Na sede actual quedarán os órganos da xurisdición penal: xulgados de instrución, penais, vixilancia penitenciaria e menores, así como a Fiscalía Provincial.

Características do edificio
O edificio ten 6 andares sobre rasante, os dous primeiros (andar baixo e primeiro), máis públicos, onde se sitúan as salas de vistas e os catro seguintes corresponden aos andares de xulgados, 7 xulgados por andar, cun total de 28 xulgados. O edificio baixo rasante ten dous andares de soto, onde se albergan o aparcamento de uso privado para os traballadores do edificio e os arquivos do edificio, así como as salas de instalacións.

O edificio funciona a partir dunha configuración en andares, que lle outorga a súa característica principal de desenvolverse en torno a un patio central, que nos andares baixo e primeiro está pechado, mentres que nos andares superiores é un patio aberto. Este mesmo espazo no andar segundo convértese nunha praza exterior, sendo unha cuberta transitable. A partir deste andar é cando o edificio articúlase en torno a este gran patio.