Oposicións - Corpo de Auxilio Xudicial

Publicado listado xeral coa distribución de opositores por aulas na Facultade de Dereito de Santiago de Compostela

13 de abril de 2021

Coa finalidade de evitar aglomeracións nas portas de acceso e axilizar a entrada na Facultade de Dereito, cada aspirante, deberá consultar no listado a aula que lle corresponde.

Advírtese que non se fará chamamentos nin haberá listado de opositores nas portas de acceso.

 

Importante: aviso a opositores/as para a realización dos exercicios de acceso ao corpo de auxilio xudicial que se celebrará o próximo 17 de abril

7 de abril de 2021

  • Deberanse consultar os listados, coa distribución dos opositores por aulas, en cada sede de exame, que publicarnse na páxina web do ministerio de xustiza nos próximos días.
  • Para evitar aglomeraciones, cada opositor deberá descargarse o aula que le corresponde, para axilizar a entrada ás aulas.
  • Está prohibido o acceso de acompañantes ao recinto de celebración das probas durante todo o seu desarrollo.
  • Uso obrigatorio de mascarilla quirúrxica o FFP2, sen este tipo de mascarilla, non se podrá acceder á facultade ou recinto.
  • Deberán levar os seus propios bolígrafos, azul ou negro, de punta dura
  • As sedes de exame deberán dispoñer de xeles hidroalcohólicos nos pasillos á entrada das aulas.
  • Aconséllase que lleven o seu propio xel hidroalcohólico para o seu uso exclusivamente individual, durante o desarrollo da proba.
  • Manterase a distancia de seguridade de 1,5 m, en todo momento, tanto nos pasillos, coma nas aulas.
  • Cando finalicen o exercicio, deberán abandonar a facultade, ordeadamente, mantendo a distancia de seguridade.

 

  • Orde JUS/263/2021, do 16 de marzo, pola que se aproba a relación de admitidos e excluídos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro e segundo exercicios do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administraciónde Xustiza, convocado por Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro. BOE