Prazo posesorio concurso de traslados 2019

26/3/2020 - Recórdaselles ás persoas cuxo prazo posesorio se viu afectado polo establecido na D.A. 3ª do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e que non formalizaron a toma de posesión no prazo inicialmente establecido, que, de conformidade coa nota publicada polo Ministerio de Justicia na súa páxina web o día 19/3/2020, deben dirixir unha comunicación a través de correo electrónico a súa Xefatura Territorial de destino na que se inclúan os datos que se mencionana na citada nota.

Para realizar a devandita comunicación, utilizaran o modelo facilitado polo Ministerio que se atopa dispoñible nesta páxina web.

Enderezos electrónicos das Xefaturas Territoriais: