Cita previa no Rexistro Civil

É necesario pedir cita previa para acudir ao Rexistro Civil co obxectivo de evitar desprazamentos innecesarios ás sedes.

Antes de solicitar a cita, infórmese sobre a documentación que debe presentar no seu Rexistro Civil e que pode atopar a continuación:

 

 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do permiso de residencia e, se o tivese, orixinal e fotocopia do libro de familia español
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma)
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal conxunta
 • Expedición do libro de familia, duplicados e anotacions.
 • Entrega de documentación para todo tipo de expedientes.
 • Capitulacións matrimoniais.
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación (só se poderá presentar por unha das persoas contraíntes ou os proxenitores destas con autorización asinada):
  • Capitulacións (copias tanto para o rexistro civil como para as persoas contraíntes)
  • DNI
  • Autorización asinada polas persoas contraíntes no caso de levalas os seus proxenitores
 • Expedición de certificacións e fes de vida.
 • Expedientes matrimoniais
 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do NIE ou pasaporte
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma)
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal actual
   • Xustificante da data de notificación da resolución pola que se lle concede a nacionalidade
 • Capitulacións matrimoniais
 • Fe de vida
 • Nacementos

 • Deben comparecer ambos proxenitores cos seus documentos de identidade nos seguintes casos:
  • Que sexa o/a primeiro/a fillo/a (aínda que estean casados)
  • Que non estean casados
 • Certificacións

 

Unha vez revisada a información do seu Rexistro, por favor, solicite a quenda incluíndo tódolos datos e o seu enderezo electrónico, pois o Rexistro poderá enviarlle instrucións ou documentos adicionais que deberá presentar o día da cita.

 
 

Solicitar cita previa