Equipamento homologado

As salas de vistas están compostas por diferentes equipos electrónicos necesarios para levar a cabo a gravación de audio e imaxe das vistas. 

Pode consultar no documento relacionado “Equipamento Homologado eFidelius” o equipamento compatible co funcionamento de todas as funcionalidades de eFidelius.