COLEXIOS PROFESIONAIS

Servizos de orientación xurídica (SOX))

Todos os colexios de avogados dispoñen dun servizo de orientación xurídica (SOX), para asesorar e orientar os peticionarios de asistencia xurídica gratuíta. Este servizo facilita aos solicitantes a información sobre os requisitos necesarios para a súa concesión, así como o auxilio na redacción dos impresos solicitude. Este asesoramento ten, en todo caso, carácter gratuíto para os solicitantes.

As solicitudes iniciais de recoñecemento de asistencia xurídica gratuíta débense realizar mediante o modelo normalizado establecido. Os impresos de solicitude facilitaranse nas oficinas xudiciais, na propia sede das comisións de asistencia xurídica gratuíta, a través do modelo facilitado neste portal e nos propios SOX dos diferentes colexios de avogados de Galicia:

Provincia SOX Dirección
A CoruñaSOX Colexio de Avogados da CoruñaFederico Tapia, 11 baixo
15007 A Coruña
Telf.: 981 126 090 Fax.: 981 120 480
Edificio Novos Xulgados. R/ Monforte s/n
15007 A Coruña
Tel.: 981 185 179 Fax.: 981 185 199
SOX Colexio de Avogados de Santiago de CompostelaR/ Eduardo Pondal nº 4 (baixo)
15072 Santiago de Compostela
Telf.: 981 581 713 Fax.: 981 581 132
SOX Colexio de Avogados de FerrolPalacio de Justicia. R/ Coruña s/n (baixo-dereita)
15402 Ferrol
Telf.: 981 354 705 Fax.: 981 355 224
LugoSOX Colexio de Avogados de LugoPalacio de Xustiza. Avenida Rodríguez Mourelos s/n
27002 Lugo
Telf.: 982 221 997
R/ Pascual Veiga nº 2
27002 Lugo
Telf.: 982 241 007 Fax.:982 241 390
OurenseSOX Colexio de Avogados de OurenseR/ Concejo nº 22
32003 Ourense
Telf.: 988 370 746 Fax.: 988 370 962
PontevedraSOX Colexio de Avogados de PontevedraAvenida Reina Victoria, 9
36001 Pontevedra
Telf.: 986 899 866 Fax.: 986 859 202
SOX Colexio de Avogados de VigoEdificio Plaza de América nº 2 - 1º
36211 Vigo
Telf.: 986 208 111 Fax.: 986 200 003