Formularios

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude de expediente con valor de simple presunción (nome e apelidos) [21A.]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude, para persoa maior de idade, de cambio de nome polo equivalente en galego [1A]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude de substitución do nome propio do/da fillo/a polo seu equivalente onomástico en galego [2A]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude, para persoa maior de idade, de adecuación do apelido ao galego [3A]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude de adecuación de apelido dos fillos/as ao galego [4A]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude de inversión da orde dos apelidos [5A]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude de inversión da orde dos apelidos dos fillos/as [6A]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude, para maior de idade, de cambio de nome polo usado habitualmente [7A]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude, para menor de idade, de cambio de nome polo usado habitualmente [8A]
 

Rexistro civil > Nome e apelidos

Solicitude de cambio de nome por causa xusta competencia do Ministerio de Xustiza [9A]