DEREITO CIVIL DE GALICIA

Institucións do dereito civil galego

A Lei de dereito civil de Galicia recolle con amplitude as figuras e institucións xurídicas das relacións entre suxeitos privados aplicadas no territorio da comunidade autónoma durante séculos e que aínda se manteñen vivas.