Carta de dereitos dos cidadáns

A Carta de dereitos dos cidadáns ante a xustiza é a declaración do Congreso dos Deputados que recoñece os cidadáns a posibilidade de exercer os seus dereitos, atendendo a principios e criterios de transparencia, información e atención adecuada ante a Administración de xustiza.

O contido da Carta foi elaborado como resposta ás demandas do Pacto de Estado para a Reforma da Xustiza, asinado o 28 de maio de 2001 no Congreso dos Deputados. O 16 de abril de 2002, aprobouse unha proposición non de lei no pleno da Cámara Baixa, por unanimidade de todos os grupos parlamentarios, na que se establecen os dereitos dos cidadáns ante a xustiza.