Preguntas frecuentes

É un dereito civil propio e consuetudinario que regula as relacións xurídicas entre suxeitos privados, con ámbito territorial para toda a comunidade autónoma, xurdido ao longo dos séculos, ante a necesidade de cubrir as peculiaridades xurídicas de Galicia e que coexiste co dereito civil español ou dereito civil común.

Trátase dun dereito propio de Galicia que regula institucións como as comunidades de montes veciñais en man común, as de augas, as agras e os vilares, os muíños de herdeiros, as serventías, a parzaría, o arrendamento rústico, o lugar acasarado, o réxime económico familiar con fórmulas específicas de dereito sucesorio, o vitalicio, a compañía familiar galega...e algunhas materias derivadas de relacións de veciñanza, como son a gabia, o resío, a venela e os montes abertais e outras materias coas peculiaridades xurídicas propias de Galicia.