Presentación de demandas por investimentos en produtos financeiros: preferentes e subordinadas

Introdución

Cando un cidadán decide efectuar unha reclamación xudicial de cantidade nos supostos de subscrición de preferentes ou subordinadas, o noso sistema xurídico esixe que se realice coa asistencia dun avogado/a e baixo a representación dun procurador/a cando a cantidade sexa superior aos 2.000 euros. Estes serán de libre elección se o demandante non ten dereito a litigar gratuitamente. Se, pola contra, ten dereito a este beneficio, deberá solicitar que se lle recoñeza o referido beneficio, e neste caso o avogado e procurador asignaráselle por unha quenda preestablecida.

Neste apartado pódese atopar información acerca do tipo de procedemento xudicial a seguir dependo da contía, así como dos requisitos para o acceso a xustiza gratuíta entre outras cousas. Facilítase ademais o acceso aos formularios relacionados con este tipo de procedemento.

O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou constituír un xulgado de reforzo dos xulgados de 1ª instancia nas cidades da Coruña e Vigo, que se dedicarán preferentemente ao coñecemento deste tipo de demandas.

Contactos

Enderezos dos xulgados de reforzo da Coruña e Vigo:

 1. Xulgado de reforzo de 1ª Instancia da Coruña
  (Anexo Audiencia Provincial da Coruña)
  Rúa Capitán Juan Varela s/n
  15071 - A Coruña
  Teléfono: 881 881 688 e 881 881 689
  Fax: 881 881 690
 2. Xulgado de reforzo de 1ª Instancia de Vigo
  Travesía da rúa da Coruña, 2, 1º local A
  36208 - Vigo
  Teléfono: 886 218 430
  Fax: 886 218 432

Enderezos dos SOXs (Servizos de Orientación Xurídica) dos sete colexios de avogados/as de Galicia:

 1. A Coruña
  • Servizo de Orientación Xurídica - Colexio de Avogados da Coruña
   Rúa Monforte, s/n, 4º– Edificio Xulgados
   15007 - A Coruña
   Teléfono: 981 185 179
 2. Ferrol
  • Servizo de Orientación Xurídica da Coruña - Colexio de Avogados de Ferrol
   Pazo de Xustiza
   Rúa da Coruña, s/n
   15401 - Ferrol
   Teléfono: 981 359 236
 3. Santiago de Compostela
  • Rúa de Eduardo Pondal, 4, baixo
   15702 - Santiago de Compostela
   Teléfono: 981 581 713
 4. Lugo
  • Servizo de Orientación Xurídica - Colexio de Avogados de Lugo
   Rúa de Pascual Veiga, 2
   27002 - Lugo
   Teléfono: 982 241 007
 5. Ourense
  • Servizo de Orientación Xurídica - Colexio de Avogados de Ourense
   Rúa do Concello, 22
   32003 - Ourense
   Teléfono: 988 210 076
 6. Pontevedra
  • Servizo de Orientación Xurídica - Colexio de Avogados de Pontevedra
   Rúa de Rosalía de Castro, 5
   Edificio da Audiencia de Pontevedra
   36001 - Pontevedra
   Teléfono: 986 896 866
 7. Vigo
  • Servizo de Orientación Xurídica - Colexio de Avogados de Vigo
   Rúa Lalín,  4 - Edificio dos Xulgados
   36209 - Vigo
   Teléfono: 986 234 652