Solicitude de cita previa por internet

Antes de solicitar a súa cita ASEGÚRESE DE REVISAR A INFORMACIÓN PUBLICADA POLA OFICINA DO REXISTRO CIVIL CORRESPONDENTE E OBTER OS IMPRESOS NECESARIOS. Seleccione a oficina e o trámite que quere realizar. Asegúrese de incluír tódolos datos e, especialmente, o seu enderezo electrónico

Ao rematar, recibirá un código que debe gardar para utilizalo no día indicado. Unha vez rematado o proceso, recibirá un SMS confirmando a cita.

Se por calquera circunstancia non puidese acudir á cita, rogámoslle que proceda á súa cancelación premendo na ligazón que atopará na parte inferior do seguinte cadro.