Recursos asistenciais para mulleres

Recursos asistenciais da Administración da Xunta de Galicia

Ligazóns de asistencia inmediata

Outras ligazós de interese:

  • Asesoramento xurídico en liña: formulario
  • Traslado de casos de violencia de xénero a centros de acollida: solicitude de derivación ao servizo correspondente
  • Ordes de Protección: información sobre o PCOP (Punto de Coordinación de Ordes de Protección)
  • Explotación sexual e trata de mulleres e nenas: mapa de recursos para profesionais no ámbito xurídico. Destacan os apartados dez e once
  • Mulleres embarazadas: guía de recursos, apoio e asistencia á maternidade, aos que  poden acceder as mulleres dende a acreditación do seu embarazo. Inclúe os referidos ás mulleres maltratadas ou vítimas de violencia de xénero e aos/ás menores dependentes
  • Centro de recuperación integral para mulleres que sofren violencia de xénero: CRI

Ligazóns de interese: