O exdirector de Seguridade na Circulación de ADIF e o maquinista serán xulgados polo accidente do tren Alvia

  • O instrutor acordou a apertura de xuízo oral, que será celebrado polo Xulgado do Penal número 2 de Santiago
  • O maxistrado require aos investigados e, no seu caso, ás aseguradoras, para que presten unha fianza de máis de 57 millóns para facer fronte a posibles indemnizacións 
  • A Fiscalía solicita para cada un dos dous acusados catro anos de cárcere e que sexan inhabilitados, durante o mesmo período, para o desempeño das súas profesións

A Coruña, 21 de xullio de 2021.-

O Xulgado de Instrución número 3 de Santiago acordou a apertura de xuízo oral no procedemento do accidente do tren Alvia, sucedido o 24 de xullo de 2013 en Angrois. O instrutor deu por formuladas as acusacións contra o maquinista do tren e o director de Seguridade na Circulación de ADIF no momento de posta en funcionamento da liña, por se os feitos que se lles imputan fosen constitutivos de oitenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesións por imprudencia grave profesional e dun delito de danos.

A Fiscalía solicita para cada un deles catro anos de prisión. Ademais, demanda que o maquinista sexa inhabilitado para a súa profesión durante o tempo da condena e, para o outro acusado, a inhabilitación, durante o mesmo período, para o exercicio de calquera profesión que implique xestión, seguridade ou responsabilidade en infraestruturas ferroviarias. Ambos serán axuizados polo Xulgado do Penal número 2 de Santiago.

O maxistrado requiriu aos dous investigados e, no seu caso, ás aseguradoras, como responsables civís directas, ou ás entidades públicas Renfe Operadora e Adif, como subsidiarias, para que presten unha fianza de 57.686.635 euros, todo iso co obxectivo de asegurar as responsabilidades pecuniarias que se lles poidan impoñer na sentenza. Ademais, o instrutor apercibiulles de que, de non prestala, se lles embargarán bens en cantidade suficiente para asegurar esa suma.

De conformidade con o artigo 784.1 da Lei de Axuizamento Criminal, tras a notificación do auto, realizada hoxe, os acusados e os responsables civís teñen un prazo de tres días para comparecer na causa cun avogado e procurador ou, no seu caso, ratificar os xa designados. Contra a resolución non cabe interpoñer recurso, excepto no relativo á situación persoal dos acusados.