A Audiencia confirma a admisión do perito designado por QBE

A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, ditou hoxe un auto no que desestima o recurso de apelación interposto por ADIF contra o auto do xuíz instrutor polo que se acordou admitir a intervención do perito designado por QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED para intervir nos actos periciais acordados.

[Fonte: Tribunal Superior de Xustiza de Galicia]

Documentos relacionados