Formularios

Rexistro civil > Certificación e outros formularios

Solicitude de certificación de nacemento para DNI, por segunda vez [36A]
 

Rexistro civil > Certificación e outros formularios

Solicitude de duplicado de libro de familia [37A]
 

Rexistro civil > Certificación e outros formularios

Solicitude de certificación (de nacemento, matrimonio e/ou defunción) [38A]
 

Rexistro civil > Certificación e outros formularios

Solicitude de rectificación de erro na inscrición rexistral [39A]