Órganos e colectivos habilitados

A totalidade de órganos xudiciais de Galicia teñen activos os seus correos electrónicos para a recepción e envío de comunicacións electrónicas, incluída a presentación electrónica de demandas e escritos, e están obrigados a utilizar exclusivamente esta vía para a súa relación cos colectivos habilitados.

Na actualidade os colectivos habilitados son:

 • Asesoría Xurídica da Xunta/Sergas
 • Avogacía Xeral do Estado
 • Avogacía Xeral do Estado - Axencia Tributaria (AEAT)
 • Avogacía Xeral do Estado - Consorcio de Compensación de Seguros
 • Avogacía Xeral do Estado - Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
 • Avogacía Xeral do Estado - Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)
 • Avogados/as
 • Graduados sociais
 • INSS/TGSS/Imserso/Ingesa/ISM
 • Ministerio Fiscal
 • Procuradores/as
 • Servizos xurídicos das deputacións provinciais:
  • Servizo Xurídico da Deputación da Coruña
  • Servizo Xurídico da Deputación de Lugo
  • Servizo Xurídico da Deputación de Ourense
  • Servizo Xurídico da Deputación de Pontevedra
 • Servizos xurídicos de concellos:
  • Servizo Xurídico do Concello da Coruña
  • Servizo Xurídico do Concello de Cangas
  • Servizo Xurídico do Concello de Coristanco
  • Servizo Xurídico do Concello de Betanzos
  • Servizo Xurídico do Concello de Carballo
  • Servizo Xurídico do Concello de Culleredo
  • Servizo Xurídico do Concello de Lugo
  • Servizo Xurídico do Concello de Ourense
  • Servizo Xurídico do Concello de Ponteareas
  • Servizo Xurídico do Concello de Pontevedra
  • Servizo Xurídico do Concello de Redondela
  • Servizo Xurídico do Concello de Santiago de Compostela
  • Servizo Xurídico do Concello de Vigo
 • Servizos xurídicos de universidades:
  • Asesoría Xurídica da Universidade da Coruña
  • Asesoría Xurídica da Universidade de Vigo
  • Servizo Xurídico da Universidade de Santiago de Compostela
 • Servizos de Vixilancia Aduaneira:
  • Área Rexional Operativa de Galicia
  • Base Marítima de Marín
  • Base Marítima de Muros
  • Base Marítima de Vilagarcía
  • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira da Coruña
  • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Ourense
  • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Pontevedra
  • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Ribadeo
  • Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Vigo
 • Instituto de Medicina Legal (Imelga)
 • Sanidade privada:
  • Centro médico El Carmen
  • Cooperativa Sanitaria de Galicia, Clínica Santa Teresa
  • Hospital Miguel Domínguez
 • Sanidade pública:
  • Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
 • Institucións penitenciarias:
  • Centro de Inserción Social “Carmela Arias y Díaz de Rábago” da Coruña
  • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas da Coruña
  • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas de Lugo
  • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas de Ourense
  • Servizo de Xestión de Penas e Medidas alternativas de Pontevedra
 • Policía Local:
  • Policía Local da Coruña
  • Policía Local de Allariz
  • Policía Local de Barbadás
  • Policía Local de Betanzos
  • Policía Local de Boiro
  • Policía Local de Brión
  • Policía Local de Cambre
  • Policía Local de Celanova
  • Policía Local de Coristanco
  • Policía Local de Culleredo
  • Policía Local da Laracha
  • Policía Local de Muxía
  • Policía Local de Narón
  • Policía Local de Ordes
  • Policía Local de Ourense
  • Policía Local de Poio
  • Policía Local de Rianxo
  • Policía Local de Ribadavia
  • Policía Local de Ribadeo
  • Policía Local de Ribeira
  • Policía Local de Santiago de Compostela
  • Policía Local de Valdoviño
  • Policía Local de Verín
  • Policía Local de Xinzo de Limia
  • Policía Local do Barco
  • Policía Local do Carballiño
 • Colexios profesionais: as caixas de correo destes colectivos só permiten presentar escritos como resposta a unha Notificación previa dun órgano xudicial
  • Colexios de avogados:
   • Ilustre Colexio de Avogados da Coruña
   • Ilustre Colexio de Avogados de Ferrol
   • Ilustre Colexio de Avogados de Lugo
   • Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
   • Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra
   • Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela
   • Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
  • Colexios de graduados sociais:
   • Ilustre Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense
   • Ilustre Colexio de Graduados Sociais de Lugo
   • Ilustre Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra
  • Colexios de procuradores:
   • Ilustre CoIexio de Procuradores da Coruña
   • Ilustre Colexio de Procuradores de Lugo
   • Ilustre Colexio de Procuradores de Ourense
   • Ilustre Colexio de Procuradores de Pontevedra
   • Ilustre Colexio de Procuradores de Santiago de Compostela
   • Ilustre Colexio de Procuradores de Vigo
 • Policía Nacional:
  • Policía Nacional: A Coruña Comisaría Provincial
  • Policía Nacional: A Coruña-Norte - Comisaría de Distrito ODAC
  • Policía Nacional: A Coruña-Sur - Comisaría de Distrito ODAC
  • Policía Nacional: Comisaría Provincial de Lugo
  • Policía Nacional: Comisaría Provincial de Ourense
  • Policía Nacional: Comisaría Provincial de Pontevedra
  • Policía Nacional: Ferrol-Narón - Comisaría Local
  • Policía Nacional: Monforte de Lemos - Comisaría Local
  • Policía Nacional: Pontevedra - Comisaría de Marín
  • Policía Nacional: Pontevedra - Comisaría de Vilagarcía de Arousa
  • Policía Nacional: Ribeira - Comisaría Local
  • Policía Nacional: Santiago de Compostela - Comisaría Local
  • Policía Nacional: Vigo - Comis. Distrito - Oficina de Denuncias e Atención ao Cidadán
  • Policía Nacional: Vigo - Comisaría Local
  • Policía Nacional: Viveiro - Comisaría Local
 • Garda Civil:
 • Outros organismos:
  • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Xefatura da Coruña
  • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Xefatura de Lugo
  • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Xefatura de Ourense
  • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Xefatura de Pontevedra
  • Servizo de Xustiza Penal Xuvenil - Servizos Centrais
  • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta da Coruña
  • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Ferrol
  • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Lugo
  • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Ourense
  • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Pontevedra
  • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Santiago de Compostela
  • Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Vigo
  • Comisión de Transparencia de Galicia (Valedor do Pobo)